11
Sep

Öppenhet för handel sjunker

Sverige har blivit mindre öppet för internationell handel under de senaste två åren. Det gäller även flera andra länder visar ICC:s nya rapport ”ICC Open Markets Index”. Sedan den föregående rapporten, 2015, har Sveriges öppenhetsindex…

Läs mer
23
Aug

Intressen i förhandlingar om EU:s frihandelsavtal

Kommerskollegium genomför just nu tre undersökningar inför EU:s kommande förhandlingar om frihandelsavtal med Chile, Australien och Nya Zeeland. Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden. Kommerskollegium vill fånga upp de svenska intressena och är…

Läs mer