07
Mar

Ansvar kan inte outsourcas

ICCs just publicerade guide är en praktisk hjälp att outsourca på ett tryggt och ansvarfullt sätt. God intern styrning och kontroll, transparens mellan parterna, dokumentation samt att uppdragsgivaren behåller kontrollen över processen. Det var några…

Läs mer
06
Mar

ICC avstyrker förslaget till exitskatt

Näringslivet har blivit alltmer internationellt beroende. Rörlighet över nationsgränser är allt viktigare, vare sig det gäller insatsvaror, tjänster, data eller människor och kompetens. Det gäller även för mindre företag och för företag som i huvudsak…

Läs mer