ICC:s Kommitté för Immaterialrätt

ICC Sveriges kommitté för Immaterialrätt består idag av omkring 30 ledamöter. I kommittén för
Immaterialrätt deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter
och sakkunniga inom Immaterialrätt. Två gånger per år kallas kommitténs medlemmar till möte.
Utöver agendan för kommissionens möte diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse för
medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för Immaterialrätt och i tillhörande arbetsgrupper av
ledamöter från den svenska kommittén för Immaterialrätt. Under kommitténs två möten per år
förbereds den svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och tillhörande
arbetsgrupper. Vidare är det också ICC:s kommitté som ansvarar för att arrangera seminarier och
sprida kunskap om immaterialrätt.

Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att främja investeringsmöjligheter och internationell
handel samt att hjälpa företag att möta de utmaningar och möjligheter som de ställs inför i och
med globaliseringen. Vi arbetar på olika sätt för att förenkla internationell handel och gräns-
överskridande investeringar. En bidragande faktor till främjandet av internationell handel är
skyddet för immateriella rättigheter. Vidare anses skydd av immateriella rättigheter uppmuntra
utvecklingen av kunskapsbaserade industrier samt generera ett gynnsamt klimat för utländska
direktinvesteringar och tekniköverföring.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat, Thomas Lindqvist - Hammarskiöld & Co

Anette Henrysson, Advokat Advokatfirman Vinge KB
Bengt Domeij, Professor Uppsala Universitet
Carl Wendt, Trademark Attorney Noréns AB
Christer Löfgren, Chefredaktör BrandNews och PatentEye
Christopher Büller, Advokat Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Erik Sandgren, Advokat Gernandt & Danielsson
Eva Blum, Advokat Advokatfirman Vinge KB
Fredrik Ståhl, Advokat Time Advokatbyrå KB
Henrik Lindström, Advokat Ramberg Advokater
Henrik Wistam, Advokat Advokatfirman Lindahl KB
Ivan Hjertman, European Patent Attorney IP Interface AB
Karin Cederlund, Partner Sandart & Partners Advokatbyrå
Karin Westerberg, Advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
Karl-Fredrik Björklund, Advokat Advokatfirman Carler KB
Katarina Nilsson, Head of Group IP Stora Enso
Patrick Krassén, Immaterialrättsansvarig Svenskt Näringsliv
Per Jonas Nordell, Professor Stockholms universitet
Per Josefson, Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Richard Lewinson, Senior Group Legal Counsel Tetra Laval
Robin Berzelius, Partner AWAPATENT AB
Sanna Wolk, Docent Uppsala Universitet
Sophia Spala, Senior Associate Setterwalls
Stefan Widmark, Partner Kastell Advokatbyrå
Stina Sjögren Paulsson, Patentchef Scania
Åsa Johansson, Senior Counsel Philip Morris AB