ICC:s Kommitté för Finansiella Tjänster och Försäkring

Kommittén för finansiella tjänster och försäkring fortsätter att vara den största och snabbast
växande kommittén inom i ICC Sverige. Kommittén sammanträder två gånger per år och arbetar
mellan dessa möten även i två olika arbetsgrupper: Outsourcing av Finansiella tjänster och Försäkring
samt Long-Term Risks.

Christina Strandman Ullrich, Compliance Forum, leder arbetet i arbetsgruppen för Outsourcing av
Finansiella tjänster och försäkring. Gruppens uppdrag är att ta fram riktlinjer för outsourcing av
finansiella tjänster. Inriktningen är att skapa en handbok som är användbar för all out-sourcing
av finansiella tjänster.

Arbetsgruppen Long Term Risks leds av Lennart Edström, Electrolux. Gruppen befinner sig i
början av ett arbete med att revidera ICC:s tidigare policy från 2008 på området.

Under året har kommitténs möten bland annat gästats av Finansmarknadsminister Per Bolund och
Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen. Finansmarknadsministern bjöds in till mötet för
att besvara frågan: I vilka frågor behöver finansdepartementet näringslivets input? I sitt svar
uppmärksammade han bland annat amorteringsfrågan, risken för skulduppbyggnad, området
värdepapper samt ansvarsfullt ägande/investeringar och därigenom Solvens II.

Finansinspektionens generaldirektör höll ett anförande om konflikten mellan tillsynens krav
och den kommersiella verkligheten. För att illustrera problematiken utgick han från Solvens II-
direktivet. Vilket han menade sammanfattningsvis är ett exempel på en mer marknadsanpassad
reglering som kan komma att förbättra relationen mellan tillsynen och den kommersiella
verkligheten.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Per Johan Eckerberg, Vinge

Anders Ackebo Setterwalls
Lars Afrell Svenska Fondhandlareföreningen
Per Andelius Per Andelius & Partners AB
Mattias Anjou Hammarskiöld & Co
Charlotte Barnekow Länsförsäkringar
Magnus Billing Alecta
Christina Blomkvist Setterwalls
Per Brandt SPP Pension & Försäkring AB
Lars Brolin Ramberg
Erik Börjesson Lloyd's General Representative in Sweden
Charlotta Carlberg KPMG
Arthur Csatho DLA Piper
Magnus Dahlgren Dahlgren & Partners
Lennart Edström Electrolux
Lena Eidmann PwC
Fabian Ekeblad Vinge
Lena Falk Fondbolagens Förening
Anna Felländer Näringsdepartementet
Fredrik Forsström Aon Sweden AB
Mattias Fritz AIG
Per-Johan Gidlund Länsförsäkringar AB
Henrik Gunolf Marsh
Hans Hammarbäck Mannheimer Swartling
Peter Hedberg Atradius
Louise Hedqvist Handelsbanken
Kerstin Hermansson Svenska Fondhandlareföreningen
Gunnar Hjertquist Wesslau Söderqvist
Christer A. Holm NorelidHolm
Isabella Hugosson Dahlgren & Partners
Anette Ivri Nordin Mannheimer Swartling
Bengt Kärde DLA Nordic
Ulf Köping Höggård Handelsbanken
Per Lagerkvist Delphi
Mattias Lampe Mannheimer Swartling
Eva Lindgren BNP Paribas Cardif Nordic
Lennart Ljungdahl BRIM
Johan Lundström Svensk Försäkring
Rose-Marie Lundström Rose-Marie Lundström Advokat AB
Helena Nelson Carnegie Investment Bank
Fredrik Nordström Fondbolagens Förening
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm
Anna Oxenstierna Oxenstierna & Partners
Carl Hugo Parment White & Case LLP
Christian Pfeiff Mannheimer Swartling
Dag Rehme IF
Clas Romander Delphi
Marie Rosvall Skandia
Henrik Rydén JLT Risk Solutions AB
Morgan Sandström PWC Sverige
Christina Strandman Ullrich CSU Compliance
Klas Tollstadius Handelsbanken
Leif Trogen Svenska Bankföreningen
Sofia Törnroth-Nyberg Baker & McKenzie
Helene Wall Fondbolagens Förening
Ann-Marie Wancke Widemar Folksam
Tom Wolf SEB
Åsa Åkerblom SEB
Jonas Åkerman Hedersordförande
Dan Öwerström Svea Hovrätt