ICC:s Kommitté för CR och Anti-Korruption

ICC Sveriges kommitté CR och Anti-Korruption består idag av omkring 40 ledamöter. I kommittén deltar representanter
för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter och sakkunniga på CSR-området. Två
gånger per år kallas kommitténs medlemmar till möte. Utöver agendan för kommissionens möte
diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse för medlemmarna och tillfälle ges att höra
initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för CR och Anti-Korruption och i tillhörande arbetsgrupper
av ledamöter från den svenska kommittén. Under kommitténs två möten per år förbereds den
svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och tillhörande arbetsgrupper.
Vidare är det också ICC:s kommitté som ansvarar för att arrangera seminarier och sprida kunskap om
CR och Anti-Korruption.

Efter att ha bistått kommissionen i arbetet med utvecklingen av ICC Anti-Corruption third party due diligence: A guide for SMEs, ledde kommittén även arbetet med översättningen av guiden som lanserades i en svensk upplaga under 2017. Kommitténs arbete influeras även av att ICC Sverige leder Global Compacts Nordiska nätverk fram till juni 2017.

 

 

 

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef - Skanska

Michaela Ahlberg Telia Company
Jan Andark Scania
Jonas Andre SKF AB
Christian Angell Philip Morris AB
Erik Belfrage Consilio International AB
Angelica Berg Fingerprint Cards AB
Jasmin Draska-Ali Vinge Advokatbyrå
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi AB
Magnus Enell KTH och Enell Sustainable Business AB
Angela Evans Mannheimer Swartling
Richard Fleetwood Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Fredrik Franke PwC AB
Andréa Haag OKQ8
Sandra Heinz Kaznova Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Johan Henningsson Svensk Exportkredit AB
Emma Ihre Mannheimer Swartling
Theo Jaekel Advokatfirman Vinge KB
Charlotte Kalin Chamber Trade Sweden
Pernilla Klein SNS -Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Elna Lembrer Åström Deloitte AB
Zsuzsa Martinez Scania AB
Bengt Mattson Pfizer AB
Göran Norén Svenskt Näringsliv
Evalena Persson Saab Ab
Håkan Persson SKF AB
Natalie Phalén Institutet mot mutor (IMM)
Malin Ripa Volvo Group AB
Anna Romberg Telia Company
Didrik Roos Deloitte AB
Maria Sandow Svensk Handel AB
Mikael Schmidt Svenska Cellulosa AB
Pontus Selderman Stora Enso AB
Mahsa Sina Telia Company
Caroline Snellman Hannes Snellman Attorneys
Helena Sundén Skanska AB
Mikael Sundström The Absolut Company AB
Marie Trogstam Business Sweden
Petter Törnquist Saab AB
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Elisabet Wenzlaff Wenzlaff & Partners
Torbjörn Westman KPMG AB
Mats Williamson Skanska AB
Martin Åberg Telefonaktiebolaget L M Ericsson