15
Nov

Kommittémöte: Konkurrens

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Håkan Osvald, Atlas Copco AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 23 november i Bryssel. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
14
Dec

Seminarium: Cirkulär ekonomi (Göteborg)

Göteborg

OBS! Nytt datum!  Går det att handla med material, som avfall, på ett lönsamt sätt? På vilket sätt kan en försäkring bidra till en cirkulär ekonomi? Vilka hinder möter företag som vill ställa om? Hur…

Läs mer