24
Sep

Kommittémöte: Skiljedom

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 6 oktober i Rom. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
25
Sep

Kommittémöte: Marknadsföring

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 2-3 i Cartagena. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete,…

Läs mer
26
Sep

Incotermskurs 26 september 2018

Stockholm

Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms®. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt. ICC Sweden håller årligen 3-4 Incotermskurser,…

Läs mer
06
Oct

Kommissionsmöte: Skiljedom

Rom

Kommissionsmöte för skiljedom hålls i samarbete med konferensen International Bar Association (IBA), som börjar den 6 oktober i Rom, Italien. Vill du ha mer information om mötet är du välkommen att kontakta oss via formuläret…

Läs mer
12
Oct

Kommittémöte: Handelsrätt

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 23-24 oktober i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer